Επιλέξτε σελίδα

Warehouse Pharma

  • Τιμή αποστολής από αυτήν την αποθήκη: $ 17 (ή $ 17 + 8% της συνολικής παραγγελίας με ασφάλιση ναυτιλίας)
  • Επικύρωση της πληρωμής σας: 24 έως 72 ώρες (εκτός από το τέλος της εβδομάδας) αφού μας στείλετε την απόδειξη πληρωμής.
  • Προετοιμασία και αποστολή του αγροτεμαχίου: 48 έως 72 ώρες (εκτός από το τέλος της εβδομάδας) μετά την επικύρωση της πληρωμής σας.
  • Διαμετακόμιση και παράδοση: Γαλλία 7-10 ημέρες, ΗΠΑ 10-14 ημέρες, Αυστραλία 8-12 ημέρες.
  • Σας στέλνουμε τον κώδικα παρακολούθησης: 2 έως 5 ημέρες μετά την αποστολή του αγροτεμαχίου.

Παρέχουμε παντού στον κόσμο.

Εμφάνιση 1-18 των αποτελεσμάτων 35

Mega-Steroids.com